Göz Çevresi Kararması ve Mezoterapi

Göz Çevresi Kararması

Göz Çevresi Kararması genellikle her iki göz etrafında görülen, sınırları çok keskin olmayan, daire şeklinde, şiddeti kişiden kişiye değişecek şekilde kahverengi-siyah renkli pigmentasyona (renk değişikliği) verilen isimdir. Göz çevresi kararması durumu farklı nedenlere bağlı olabilir. En sık görülen nedenleri ciltte bulunan melanin adı verilen pigmentin fazlalığı, göz kapağının ince ve saydan bir deri yapısına sahip olması ve gevşek göz kapağı derisinden kaynaklanan gölgelenme ve göz altlarında bulunan gözyaşı çukurunun ortaya çıkmasıdır.

Göz Çevresi Kararması

Tedavi Yöntemleri

Göz çevresi kararmasında sık kullanılan 3 tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerin tamamında tedaviden sonra ortaya çıkan sonuç kişiden kişiye belirgin farklılıklar göstermektedir. Kimi kişilerde kararmada belirgin azalma saptanırken kimi kişilerde ise az etkili olmaktadır. Bu yöntemler şunlardır.

  • Mezoterapi
  • Kimyasal Soyma (Peeling)
  • Karboksiterapi
göz-çevresi-mezoterapisi

Göz Çevresi Mezoterapisi

Göz çevresi karanlığı nedeniyle uygulanacak mezoterapi solüsyonları içerisinde C vitamini de dahil olmak üzere göz çevresinin genel görünümünü düzeltmek amacıyla birçok etken madde bulunmaktadır. Mezoterapi işleminde göz etrafındaki cilt içine ya da cilt altına çok ince ve çok kısa (4 mm) iğnelerle mezoterapi solüstonu enjekte edilmektedir. Bu enjeksiyonlarda bir miktar yanma hissedilmekte, ancak 1-2 dakika içinde yanma hissi hızla düzelmektedir.

Karboksiterapi

Karboksiterapi yönteminde cilt içine yine çok kısa ve ince iğnelerle karbondioksit gazı enjekte verilmektedir. Karbokdioksit gazı cilt içinde bazı büyüme faktörlerinin ortaya çıkmasını sağlayarak yeni damar oluşumunu uyarmakta ve bu da göz çevresi derisindeki oksijenlenmeyi artırmaktadır. Bu da göz çevresinin derisinin görünümünde iyileşmeye neden olmaktadır.

Kimyasal Soyma (Peeling)

Kimyasal peeling (kimyasal soyma) işleminde göz kapağı etrafı zayıf asitlerle [(laktik asit (%15), trikloroasetik asit (%3.75)] temas ettirlir. Bu cildin üst tabakası olan epidermis tabakasının dökülmesine neden olur ve ciltte tamir mekanizmaları uyarılarak yenilenme süreci başlar.

Kimyasal-Peeling

Hangi yöntemin daha başarılı olduğu konusunda yapılan bir bilimsel araştırmada şu sonuçlar bulunmuştur.

  1. Her 3 yöntem de hemen hemen aynı derecede etkilidir.
  2. Mezoterapide yanma hissi biraz daha fazla olmaktadır, ancak karboksi grup ile yapılan ikili karşılaştırmada mezoterapi hasta tatmini ve göz çevresi kararmasındaki azalma açısından daha faydalı bulunmuştur.
Scroll to Top