Yüz ve Boyun Gençleştirme

Yüz ve Boyun Yaşlanması

Yaşa bağlı olarak hem genetik faktörler hem de ultraviyole ışınları, sigara kullanımı, kötü beslenme, psikolojik ve fiziksel stress ve çevre kirliliği gibi nedenlerle derimizde yaşlanma bulguları ortaya çıkmaktadır. Bu yaşlanma bulgularının bazıları şunlardır.

  • Yanakta yağ dokusunun azalması ve deride gevşeme sonrasında sarkmaların ortaya çıkması,
  • Gıdı oluşması,
  • Çene hattının belirsizleşmesi,
  • Derinin cansız görünmesi,
  • Alında, kaş arasında ve göz çevresinde kırışıklıkların ortaya çıkması, 
  • Burun ve ağız köşesi arasındaki nazo-labiyal sulkusun derinleşmesi,
  • Ağız köşesinden aşağı doğru sarkmalar oluşması
Yüz ve Boyun Mezoterapisi

Gençleştirme Mezoterapisi

Yüz ve boyun mezoterapisinde hücresel aktivitenin yenilenmesi ve uyarılması ile deride fibroblastlar adı verilen hücrelerin protein sentez kabiliyetlerinin artırılması, yeni kollajen, elastin ve hiyalüronik asit üretimi ile derinin neminin, parlaklığının ve sıkılığının artırılması hedeflenir. Bu amaçla deri içerisine vitaminler, mineraller, proteinlerin yapı taşları olan aminoasitler ve birçok başka aktif maddeler enjekte edilir. 

Mikro-iğneleme

Gençleştirme Mezoterapisi Sıklığı

Gençleştirme mezoterapisinin herkes için geçerli sabit bir uygulama şekli yoktur. Kişinin yaşı ve cilt durumuna göre hangi maddelerin enjekte edileceğine karar verilir ve seans sayısı ve seans aralıkları kararlaştırılır. Genel olarak başlangıçta 2 haftalık aralıklarla 3-5 seans daha sonra ise 6 aylık aralıklarla idame seanslar uygulanmaktadır. 

Scroll to Top